Aktualności

Wizyta monitorująca projekt na terenie województwa lubuskiego

W dniach 22-24 maja br. na terenie województwa lubuskiego odbyła się wizyta monitorująca projekt z udziałem przedstawiciela strony szwajcarskiej Pana Dominiqua Favre - Dyrektora Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, przedstawicieli Władzy Wdrażającej Programy Europejskie Pana Mariusza Kasprzyka - Dyrektora WWPE oraz Pana Tomasza Dyląga - Naczelnika Wydziału ds. SPPW i przedstawicieli KGP.

Więcej informacji na stronach powiatów - partnerów projektu:

Powiat Strzelecko-Drezdenecki
http://www.fsd.pl/content.php?cms_id=623&lang=pl&p=p14

Powiat Sulęciński
http://www.powiatsulecinski.pl/index.php?option=16&action=news_show&news_id=213&menu_id=0

projekt współfinansowany przez szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi unii europejskiej

Project supported by a grant from switzerland through the swiss contribution to the enlarged european union