Działania

projekt współfinansowany przez szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi unii europejskiej

Project supported by a grant from switzerland through the swiss contribution to the enlarged european union

Informacja nt. szkoleń realizowanych w ramach projektu „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”.

W ramach projektu przewidziano realizację 13 edycji szkoleń dla 650 osób, każda edycja przewidziana jest dla 50 osób. Cały cykl podzielony jest na 3 bloki tematyczne i adresowany do różnych grup odbiorców.

Rekrutację prowadzi Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Szkolenia prowadzone są w formie wykładów i warsztatów przez trenerów z Fundacji Rozwoju Inżynierii Lądowej.

Harmonogram szkoleń:

Nr edycji szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Edycja 1 24-27 września 2013r. Łomża – hotel „Łomża”
Edycja 2 15-18 października 2013r. Gronów obok Łagowa – hotel „Bukowy Dworek”
Edycja 3 12-15 listopada 2013r. Łomża – hotel „Łomża”
Edycja 4 10-13 grudnia 2013r. Gronów obok Łagowa – hotel „Bukowy Dworek”
Edycja 5 14-17 stycznia 2014r. Łomża – hotel „Łomża”
Edycja 6 18-21 lutego 2014r. Gronów obok Łagowa – hotel „Bukowy Dworek”
Edycja 7 18-21 marca 2014r. Łomża – hotel „Łomża”
Edycja 8 8-11 kwietnia 2014r. Gronów obok Łagowa – hotel „Bukowy Dworek”
Edycja 9 13-16 maja 2014r. Łomża – hotel „Łomża”
Edycja 10 10-13 czerwca 2014r. Gronów obok Łagowa – hotel „Bukowy Dworek”
Edycja 11 8-11 lipca 2014r. Łomża – hotel „Łomża”
Edycja 12 16-19 września 2014r. Łomża – hotel „Łomża”
Edycja 13 14-17 października 2014r. Gronów obok Łagowa – hotel „Bukowy Dworek”

 

Plan szkolenia przewiduje zajęcia od środy do piątku – szczegółowy program szkolenia jest uzgadniany przed każdą edycją. Uczestnicy przyjeżdżają do hotelu we wtorek przed szkoleniem.

Organizator zapewnia nocleg, wyżywienie i materiały szkoleniowe. Istnieje możliwość zorganizowania transportu do hotelu, odpowiednio z Białegostoku i Gorzowa Wlkp. po uprzednim zgłoszeniu.

Każdy uczestnik otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych i certyfikat ukończenia szkolenia.

Pliki do pobrania