Aktualności

Senior za kierownicą

Prognozy demograficzne wskazują, że udział osób starszych w ruchu drogowym zarówno kierujących jak i pieszych będzie coraz większy. Grupa ta jest niejednorodna bardzo często decyduje o tym wiek, stan zdrowia, styl życia i aktywność. Wraz z wiekiem pojawiają się problemy z chodzeniem, widzeniem i słyszeniem.

Mimo ogólnej dobrej kondycji  w organizmie starszej osoby zachodzą zmiany, które rzutują na jej mobilność w ruchu drogowym.

Wypadek dla starszej osoby jest szczególnie niebezpieczny. Leczenie obrażeń u seniorów to długotrwały proces, a odzyskanie pełnej sprawności często zupełnie niemożliwe. Każdy senior, niezależnie od wieku, powinien też pamiętać, że  będąc pokrzywdzonym w wypadku ma mniejsze szanse na przeżycie ponieważ z racji wieku jego organizm jest słabszy.

Uświadamianie starszym osobom niebezpieczeństw związanych z ruchem drogowym, informowanie ich jakich zachowań powinni unikać, są celem policyjnej kampanii pod hasłem „Kieruj się rozsądkiem” skierowanej także do osób +60.

W ramach tej kampanii stworzone zostało „narzędzie pracy” dla policjantów, są to prezentacje multimedialne, które policjanci wykorzystują podczas spotkań z seniorami. Poruszana w nich problematyka dotyczy osób starszych, które są kierującymi samochodami, pasażerami, rowerzystami i pieszymi. Sukcesywnie będziemy publikować na stronie naszej kampanii poszczególne prezentacje. Zachęcamy do zapoznawania się z nimi. Nawet osoby w młodym wieku powinny wiedzieć  znać zagrożenia dotyczące starszych.

Czy starsi kierujący stanowią zagrożenie na drogach?

Najwięcej wypadków w ruchu drogowym powodują kierujący samochodami. Z ich winy w 2013 roku powstały 29 354 wypadki (co stanowi 81,9% ogółu). W wyniku tych zdarzeń śmierć poniosło 2 269 osób, a 37 527 zostało rannych.

W tej grupie sprawców zdarzeń drogowych odnotowano w ubiegłym roku 3 548 wypadków z kierowcami powyżej 60-tego roku życia, zginęło w nich (w omawianej grupie wiekowej) 305 osób a 6889 zostało rannych. Tak, więc osoby powyżej 60-ciu lat spowodowały 12 % wypadków jako kierujący pojazdami. Wśród ofiar tych wypadków 13% zabitych było powyżej 60-tego roku życia, zaś rannych 11 %. Znacznie więcej wypadków spowodowali dużo młodsi kierowcy.

Sprawcy wypadków – kierujący pojazdami wg grup wiekowych

Grupy wiekowe Wypadki Zabici Ranni Populacja* Wskaźnik liczby
wypadków na
10 000 populacji
w 2013 r.
2012 2013 2012 2013 2012 2013
0 - 6 28 24 0 1 30 23 2 844 583 0,1
7 - 14 431 410 3 9 462 427 2 952 031 1,4
15 - 17 480 475 31 29 570 559 1 270154 3,7
18 - 24 6 526 6 233 626 584 9 206 8 430 3 645 513 17,1
25 - 39 10 192 9 785 853 770 13 157 12 645 9 280 699 10,5
40 - 59 7 572 7 437 634 541 9 734 9 560 10 495 087 7,1
60  plus 3 524 3 548 342 305 4 246 4 272 8 235 232 4,3

Pliki do pobrania

projekt współfinansowany przez szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi unii europejskiej

Project supported by a grant from switzerland through the swiss contribution to the enlarged european union