Aktualności

Elementy odblaskowe ratują życie

Nowelizacja. ustawy Prawo o ruchu drogowym, która wchodzi w zycie 31 sierpnia 2014 roku wprowadza obowiązek posiadania elementów odblaskowych dla wszystkich pieszych – niezależnie od wieku - poruszających się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym.

Piesi w Polsce stanowią jedną z najbardziej zagrożonych grup uczestników ruchu drogowego. W 2013 roku odnotowano 9 489 wypadków z udziałem osób pieszych (26,5% ogółu), w których  zginęło 1 147 osób (34,2% ogółu !), a 9 004 odniosły obrażenia ciała (20,4% ogółu).

Nowelizacja. ustawy Prawo o ruchu drogowym, która wchodzi w zycie 31 sierpnia 2014 roku  wprowadza obowiązek posiadania elementów odblaskowych dla wszystkich pieszych – niezależnie od wieku - poruszających się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym. Przepis, o którym mowa otrzymał brzmienie:

Art. 11 ust. 4a. Pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.

Prawidłowo noszone odblaski powinny być umieszczone w takim miejscu, aby znalazły się w polu działania świateł samochodowych i były zauważane przez kierujących nadjeżdżających z obu kierunków (z tylu i z przodu).

Najgorsze tygodnie roku pod wglądem warunków drogowych wciąż są przed nami. Zarówno kierujący jak i piesi muszą zawczasu przestawić swój sposób myślenia i postępowania na drodze – dostosować się do niesprzyjającej pogody i złej widoczności.

Elementy odblaskowe mogą mieć różną formę, najlepiej jeśli są trwale umieszczone na odzieży zewnętrznej. W ramach Projektu Szwajcarskiego zakupione zostały czapeczki dla dzieci z elementami odblaskowymi, są rozdawane najmłodszym już od zeszłego roku. Dzieci otrzymują także szelki odblaskowe i breloczki. Dla dorosłych przewidziano bardzo funkcjonalne torby na zakupy z naszytym paskiem odblaskowym. Z funduszy projektu planuje się w tym roku zakup kolejnej partii toreb.

Pieszy, który ma na sobie ubranie w spokojnych szaro-czarnych kolorach i nie posiada na wierzchniej odzieży elementów odblaskowych, często dostrzegany jest przez kierowcę w ostatniej chwili stąd też bardzo ważną rolę w podnoszeniu jego bezpieczeństwa pełnią właśnie „odblaski”. 

projekt współfinansowany przez szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi unii europejskiej

Project supported by a grant from switzerland through the swiss contribution to the enlarged european union