Aktualności

III wizyta studyjna przedstawicieli Szwajcarii za nami

W dniach 15-19 września 2014 r. przedstawiciele strony szwajcarskiej Roland Wiederkehr, Robert Matłacki, Wernher Brucks - przedstawiciel policji miasta Zurych oraz Rolf Thommen - komendant policji ruchu drogowego miasta i kantonu Bazylea, gościli w Polsce. Delegacja przebywała na Podlasiu, gdzie miała okazję zobaczyć w praktyce sposób prowadzenia zajęć z BRD wśród najmłodszych.

Z tego miejsca należy podziękować uczniom klasy I i II Szkoły Podstawowej nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Białystoku przy ul. Pułaskiego 96 za udział w zajęciach jak i również dyrekcji i nauczycielom ww. placówki. Ponadto dzięki uprzejmości dyrekcji WORD w Białymstoku mieliśmy okazję zobaczyć pionierski w skali kraju, bezpłatny kurs doskonalenia nauki jazdy realizowany w WORD.

Głównym jednak celem wizyty było przeprowadzenie wizytacji wszystkich miejsc na terenie powiatu Wyszkowskiego w których, już w przyszłym roku rozpocznie się budowa nowych 8 inwestycji poprawiających bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Obecni na miejscu eksperci szwajcarscy pozytywnie wypowiedzieli się nt przedstawionych planów, a wspólne rozmowy doprowadziły do kilku zmian przedstawionych projektów. Ponadto szwajcarscy eksperci brali także udział w XII edycji szkolenia z zakresu BRD realizowanego w ramach projektu w Łomży z udziałem 50 przedstawicieli Policji - ruchu drogowego. Podsumowaniem wyjazdu była wizyta w ostatnim dniu, w WORD w Łomży, podczas której nasi gości mogli zobaczyć ośrodek, sprzęt miejscowej jednostki KMP Łomża w tym jeden z zakupionych w ramach projektu radiowozów, a także sprzęt GITD.

Kolejna wizyta, już ostatnia z zaplanowanych w ramach projektu, odbędzie się w dniach 13-19 października na terenie województwa lubuskiego.

projekt współfinansowany przez szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi unii europejskiej

Project supported by a grant from switzerland through the swiss contribution to the enlarged european union