Aktualności

Kolejna inwestycja zrealizowana

W ramach projektu do tej pory zostały zrealizowane 44 inwestycje poprawiające bezpieczeństwo w ruchu drogowym na terenie wybranych powiatów. W ostatnich dniach została ukończona 45 inwestycja w miejscowości Raczki w powiecie suwalskim.

Głównym celem zadania było Wykonanie nowej nawierzchni z  kostki brukowej w ilości ok. 600 m2 na przedmiotowym odcinku chodnika, co pozwoliło na dostosowanie parametrów do obowiązujących standardów i norm tj. minimalna szerokość 2m, maksymalne pochylenie podłużne 6%, pochylenie poprzeczne 1-3%. Odseparowanie ruchu pieszego od samochodowego poprawiło bezpieczeństwo na przedmiotowym odcinku oraz wpłynęło na komfortowe i sprawne poruszanie się wszystkich użytkowników drogi.. Przebieg prac oraz stan po wykonaniu zadania można zobaczyć na zdjęciach. Wartym odnotowania jest fakt, że powyższa inwestycja została zrealizowana razem z inwestycją Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, oczywiście jako oddzielne zadanie, które powinno zostać zakończone do listopada br. Dwie oddzielne inwestycje sprawiły, że bezpieczeństwo w ruchu drogowym w miejscowości Raczki poprawiło się w sposób znaczący.

projekt współfinansowany przez szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi unii europejskiej

Project supported by a grant from switzerland through the swiss contribution to the enlarged european union