Aktualności

Piesi giną na drogach

Ryzyko śmierci czy odniesienia poważnych obrażeń w wypadku drogowym w z udziałem pieszego jest bardzo wysokie o czym świadczy liczba ofiar śmiertelnych w tej grupie uczestników ruchu. W 2014 roku od stycznia do końca września zginęło na naszych drogach aż 668 pieszych ! Najgorsze jesienne dni dopiero przed nami.

Najwięcej potrąceń i najtragiczniejsze ich skutki mają miejsce w IV kwartale każdego roku. W okresie jesienno-zimowym wcześnie zapada zmrok, warunki atmosferyczne ulegają pogorszeniu, pieszy na drodze staje się mało widoczny, dlatego prawdopodobieństwo potracenia przez pojazd wzrasta.

W czasie chłodu i niekorzystnej pogody piesi słabo obserwują drogę, skuleni często pod parasolami. Elementy odblaskowe wszyte w ubranie czy zawieszone na nim, nadal nie są regułą, mimo obowiązującego przepisu:

Art. 11 Prawa o ruchu drogowym
ust. 4a. Pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.

Pieszy jest pełnoprawnym użytkownikiem drogi, jednak powinien poruszać się po niej zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym. W jego interesie jest także, aby pamiętał o zasadzie szczególnej ostrożności, zwłaszcza jesienią i zimą. Prawidłowe przestrzeganie tej zasady powinno polegać na zadawaniu sobie pytań - czy kierowca na pewno w porę mnie dostrzeże, a może coś powinienem zrobić żeby mnie widział (elementy odblaskowe, jasne elementy ubrania)? Czy kierowca zdoła wyhamować, gdy wejdę na jezdnię? Czy kierowca nie zamierza skręcić w drogę, którą akurat przechodzę ? Czy kierowca cofający samochód na parkingu widzi dobrze dziecko przechodzące tuż za pojazdem itp.?

Pośpiech, przebieganie przez jezdnię, wchodzenie bez zastanowienia na przejście dla pieszych, przechodzenie przy czerwonym świetle lub w miejscach niedozwolonych – są to zachowania, które mogą doprowadzić i bardzo często doprowadzają do potracenia pieszego.

M. Świdzińska

projekt współfinansowany przez szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi unii europejskiej

Project supported by a grant from switzerland through the swiss contribution to the enlarged european union