Aktualności

"Kieruj się rozsądkiem" – konferencja prasowa

Data publikacji 25.11.2014

Od października 2013 roku Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego KGP realizuje ogólnopolską kampanię pod hasłem „Kieruj się rozsądkiem”, w ramach projektu współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”. Kampania poświęcona jest bezpieczeństwu motocyklistów, pieszych i seniorów (+60).

Z uwagi na porę roku, która powoduje, że szczególnie zagrożoną grupą uczestników ruchu drogowego są teraz piesi, w dniu 24.11.2014 roku Komenda Główna Policji zorganizowała konferencję prasową poświęconą właśnie pieszym, ze szczególnym uwzględnieniem seniorów. Konferencja odbyła się w ciekawej scenerii jaką jest wystawa pn. „Prewencja Policji dzisiaj. Perspektywy i wyzwania”, która ma miejsce w Muzeum Techniki i Przemysłu w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Aby zachęcać pieszych do stosowania elementów odblaskowych Policja zakupiła w ramach prowadzonego projektu torby na zakupy z naszytymi pasami odblaskowymi oraz elementy odblaskowe. Mł. insp. Marek Konkolewski poinformował na, że planowane są kolejne zakupy tym razem będzie to 170 tys. elementów odblaskowych, które będzie można „przytwierdzić” do wierzchniej odzieży. Podczas konferencji M. Konkolewski apelował zarówno do kierowców jak i pieszych o wzajemną życzliwość i przestrzeganie przepisów prawa.

Kom. Magdalena Malinowska podkreślała, że więcej uwagi należy zwrócić na osoby starsze w ruchu drogowym, przede wszystkim ich edukację.

Postępowanie seniorów w wielu przypadkach jest uwarunkowane przyzwyczajeniem a nie zasadami bezpieczeństwa i przepisami prawa (np. przekraczanie jezdni poza przejściem dla pieszych). Seniorzy nie biorą też pod uwagę, że będąc pokrzywdzonymi w wypadku drogowym mają mniejsze szanse na przeżycie ponieważ z racji wieku ich organizm jest słabszy.

Narzędziami prowadzonej kampanii „Kieruj się rozsądkiem” są m.in. spoty edukacyjne o tematyce bezpieczeństwa pieszych, emitowane aktualnie w metrze, tramwajach warszawskich, internecie, na spotkaniach z policjantami, a także propagowanie tej problematyki w mediach, prowadzenie konkursów z atrakcyjnymi nagrodami na stronie internetowej kampanii, rozdawanie elementów odblaskowych.

Mając do dyspozycji wykwalifikowane kadry jakimi są policjanci zajmujący się profilaktyką i edukacją, w kampanii bardzo ważne miejsce zajmują bezpośrednie spotkania z uczestnikami ruchu. Policjanci przekonują, że każdy ma wpływ na swoje bezpieczeństwo i apelują - „kieruj się rozsądkiem”.

Omówienie z seniorami problematyki brd w czasie spotkań na uniwersytetach trzeciego wieku, domach seniora, bibliotekach, klubach osiedlowych umożliwia również wyprodukowana w ramach kampanii płyta DVD pt. „Senior w ruchu drogowym”. 

projekt współfinansowany przez szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi unii europejskiej

Project supported by a grant from switzerland through the swiss contribution to the enlarged european union