Aktualności

Wizyta monitorująca w Wyszkowie

Data publikacji 11.06.2015

W dniu 10 czerwca br. przedstawiciele Szwajcarskiej Agencji Rozwoju i Współpracy - Pan Ulrich Stuerzinger i Pan Markus Eggenberger zapoznali się ze stanem realizacji projektu na terenie Powiatu Wyszkowskiego.

Przedstawiciele Komendy Głównej Policji - Pani komisarz Magdalena Malinowska i Pan Robert Skibiński zaprezentowali stan realizacji projektu i dotychczasowe osiągnięcia. Następnie Komendant Powiatowy Policji w Wyszkowie Pan nadinsp. Michał Toporkiewicz wraz z Naczelnikiem Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Wyszkowie Panem asp. szt. Zenonem Osowieckim przedstawili zakupiony ze środków projektu nieznakowany radiowóz - Opel Insignia OPC, służący w wyszkowskiej jednostce. Kolejny etapem była wizytacja wybranych miejsc na terenie Powiatu Wyszkowskiego w których realizowane są obecnie inwestycje poprawiające bezpieczeństwo w ruchu drogowym - Zabrodzie, Rząśnik i Białebłota. Prezentacji dokonał Pan Adam Mróz - Wicestarosta Powiatu Wyszkowskiego wraz z Panem Ryszardem Sędziakiem Naczelnikiem Wydziału Inwestycji i Dróg Publicznych. 

Szczegółowe informacje nt. realizowanych inwestycji dostępne są pod adresem: http://brd.policja.pl/brd/partnerzy/253,Powiat-wyszkowski.html

W wizycie wzięli udział także przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Finansów oraz Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. 

Działania realizowane przez KGP wraz z partnerami zostały bardzo pozytywnie ocenione przez stronę szwajcarską.

Wizyta została zorganizowana w związku z trwającym w dniach 10-11 czerwca br. podsumowaniem rocznym wdrażania Szwajcarsko-Polskiego Programu w Polsce.

  • Robert Skibiński referuje projekt
  • Dyskusja przed UM w Wyszkowie
  • Uczestnicy przed UM w Wyszkowie
  • Przygotowania do wyjazdu w teren
  • Roboty drogowe
  • Przedstawiciele KGP z gośćmi

Pliki do pobrania

projekt współfinansowany przez szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi unii europejskiej

Project supported by a grant from switzerland through the swiss contribution to the enlarged european union