Aktualności

Bezpieczna droga do szkoły

Data publikacji 10.09.2015

Trwają działania „Bezpieczna droga szkoły”. Suwalscy policjanci uczą najmłodszych podstawowych zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wczoraj mundurowi spotkali się z uczniami SP nr 9 w Suwałkach i ZS w Starym Folwarku.

W ramach spotkań, realizowanych w związku z programem „Bezpieczna droga”, suwalscy policjanci odwiedzili wczoraj uczniów Szkoły Podstawowej nr 9 w Suwałkach i Zespołu  Szkół w Starym Folwarku. W trakcie spotkania policjanci  przypominali dzieciom o zasadach bezpiecznego zachowania. Omawiali z uczniami klas wczesnoszkolnych  zasady bezpiecznego korzystania z przejścia dla pieszych i poruszania się po jezdni, przy której nie ma chodnika. W zajęciach wykorzystywane były  ciekawe i kolorowe rekwizyty "autochodzika",  który został sfinansowany w  ramach projektu pn. KIK 76 „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” realizowanego w związku ze Szwajcarsko – Polskim Programem Współpracy.  Zdobytą wiedzę dzieci utrwalają w ćwiczeniach praktycznych pod wnikliwym okiem specjalistów. Spotkania oparte na zabawie spotykają się z entuzjastycznym przyjęciem adresatów spotkań.

projekt współfinansowany przez szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi unii europejskiej

Project supported by a grant from switzerland through the swiss contribution to the enlarged european union