Aktualności

Wizyta monitorująca przedstawicieli władz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

W środę 23 maja br. odbyła się w Starostwie wizyta monitorująca przedstawicieli władz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, w celu zweryfikowania stopnia realizacji projektu KIK 76 „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” na terenie powiatu strzelecko-drezdeneckiego.

Starosta Strzelecko-Drezdenecki Andrzej Bajko przywitał gości w osobach: przedstawiciela strony szwajcarskiej - szefa biura SPPW Dominique Favre, przedstawiciela WWPE - Dyrektora Mariusza Kasprzyka, przedstawiciela WWPE - naczelnika Wydziału ds. SPPW Tomasza Dyląga, przedstawiciela KGP - kierownika projektu mł. insp. Dariusza Podleś, przedstawiciela KGP - opiekuna projektu Roberta Skibińskiego oraz tłumacza Jakuba Skrzeczkowskiego. Po przedstawieniu uczestnikom spotkania struktury urzędu, zakresu działania, realizowanych zadaniach i dyskusji o bezpieczeństwie na drogach powiatu, udano się w teren, w celu weryfikacji stopnia realizacji inwestycji, które powstają w ramach projektu.

Z uwagi na fakt, iż termin zakończenia inwestycji przewidziano dopiero na 15 września 2013 roku, nie wszyscy wykonawcy rozpoczęli roboty na przekazanych placach budowy. Na terenie gminy Drezdenko rozpoczęto realizację 3 inwestycji – zadania nr 6, 7 i 10. Roboty zmierzają tam ku końcowi. Zadania nr 6 i 7 to szykany zwalniające prędkość w miejscowości Lubiatów (na wjeździe i wyjeździe) z interaktywnym oznakowaniem i prawostronnym poszerzeniem, natomiast zadanie inwestycyjne nr 10 - to interaktywne przejście dla pieszych z azylem po środku drogi w miejscowości Gościm, bezpośrednio przy Ośrodku Rehabilitacyjno – Wypoczynkowym.
Przedstawiciel strony szwajcarskiej osobiście miał możliwość przekonania się, jak w Polsce łamie się przepisy ruchu drogowego przekraczając dozwoloną prędkość w terenie zabudowanym, w tym przypadku potwierdziło to jedynie słuszność podjętych działań – przebudowę dróg w sposób wymuszający zwolnienie prędkości przez pojazdy.

Sporządziła: Dorota Juzenko
Udostepniła: Iga Stokowska

źródło: www.fsd.pl

projekt współfinansowany przez szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi unii europejskiej

Project supported by a grant from switzerland through the swiss contribution to the enlarged european union