Aktualności

W Nowej Wsi trwają prace nad poprawą bezpieczeństwa pieszych

W ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym" w miejscowości Nowa Wieś trwają prace nad poprawą bezpieczeństwa pieszych. W chwili obecnej trwa budowa nowego chodnika.

Miejscowość Nowa Wieś znajduje się w ciągu drogi powiatowej nr 1153B Suwałki – Okuniowiec – Kaletnik – Wiatrołuża - Zaboryszki. Odcinek ujęty do projektu charakteryzuje się zwartą zabudową jednorodzinną (teren zabudowany) po obu stronach jezdni znajduje się blisko 30 gospodarstw, zlokalizowany jest jedyny sklep, szkoła podstawowa, przystanek autobusowy. Brak chodnika powoduje, że piesi poruszają się jezdnią stwarzając zagrożenie bezpieczeństwa ruchu. Dzieci dojeżdżające do szkoły przemieszczają się na przystanek poboczem lub jezdnią. Dodatkowo należy nadmienić iż przy drodze gminnej (zakończenie chodnika skrzyżowanie z drogą gminną) znajduję się ośrodek wsparcia dla osób niepełnosprawnych, powodujący poruszanie się osób niepełnosprawnych na danym odcinku drogi powiatowej (sklep spożywczy, przystanek autobusowy). Jezdnia na długości nowo wybudowanego ciągu dla pieszych wymaga odnowy ze względu na zły stan nawierzchni oraz ze względu na zmianę przekroju z drogowego na uliczny. Z policyjnych statystyk wynika, że na przestrzeni ostatnich 3 lat w miejscowości Nowa Wieś doszło do 4 wypadków drogowych. Według opinii mieszkańców budowa chodnika w znacznym stopniu uporządkuję ruch pieszych i wpłynie na poprawę bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi.

Na wysokości szkoły podstawowej do której uczęszcza 58 uczniów, obok przystanku PKS, zostanie przebudowane przejście dla pieszych wraz z oznakowaniem pionowym i barierami odgradzającymi chodnik od jezdni. Budowa chodnika oraz przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Nowa Wieś uporządkuje ruch pieszych oraz znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa. Początek nowo budowanego chodnika przyjęto od strony Suwałk (tablica miejscowości oznaczająca nazwę miejscowości wraz z obszarem zabudowanym) koniec inwestycji przyjęto przed skrzyżowaniem z drogą gminną nr 102035B.

Dane techniczne i użytkowe chodnika:
- szerokość chodnika - 1,98 m
- długość chodnika - 638,73 m 

projekt współfinansowany przez szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi unii europejskiej

Project supported by a grant from switzerland through the swiss contribution to the enlarged european union