Aktualności

W Miechowie powstają szykany zwalniające

W ramach projektu "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym" w miejscowości Miechów w powiecie sulęcińskim prowadzone są prace polegające na budowie szykan zwalniających.

Jest to tylko jeden z elementów projektu, obok chodnika i przejść dla pieszych. Razem wszystkie elementy mają poprawić bezpieczeństwo lokalnej społeczności i zmusić kierowców do ograniczenia prędkości, która w tym miejscu pomimo gęstej zabudowy jest nagminnie przekraczana.

Prace finansowane są ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, zaś inwestycja w Miechowie była wizytowana w dniach 22-24 maja 2013 r. przez przedstawicieli strony szwajcarskiej, Władzy Wdrażającej Programy Europejskie i Komendy Głównej Policji.

Jak widać na załączonych zdjęciach ku końcowi zmierza budowa szykany zwalniającej.

Podobne prace prowadzone są na terenie pozostałych powiatów. 

projekt współfinansowany przez szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi unii europejskiej

Project supported by a grant from switzerland through the swiss contribution to the enlarged european union