Aktualności

Pierwszy dzień wiosny wspólnie z policjantami siemiatyckiej Komendy.

Data publikacji 22.03.2016

Za nami dzień wagarowicza. Pierwszy dzień wiosny, który przez uczniów obchodzony jest przede wszystkim jako „dzień wagarowicza”, to również czas wzmożonej pracy policjantów.

To już zwyczaj wpisany w kalendarz szkolny każdego ucznia, że 21 marca obchodzony jest tzw. „Dzień wagarowicza”. Dzień ten jest okazją by choć na kilka godzin „urwać” się ze szkoły. Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo dzieci i młodzieży siemiatycka Komenda wyszła naprzeciw i przeprowadziła szereg spotkań z młodzieżą gimnazjalną. Prowadzone przez pracowników Zespołu Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii KPP w Siemiatyczach wspólnie z ratownikiem medycznym siemiatyckiego pogotowia Marcinem Usakiewiczem zajęcia zebrały liczne grono odbiorców.  Wczorajsze spotkania były prowadzone pod nazwą „Młody kierowca – Bezpieczny Kierowca” oraz „Pierwsza pomoc ofiarom wypadków”. Policjanci wspólnie z ratownikiem medycznym chcieli zwrócić uwagę młodzieży na bezpieczeństwo, kształtowanie pozytywnych postaw podczas różnego rodzaju zagrożeń. Uświadomiono słuchaczom, iż udzielanie pierwszej pomocy jest tak naprawdę obowiązkiem prawnym każdego obywatela. Każdy ze słuchaczy mógł sprawdzić jak czuje się osoba będąca pod działaniem alkoholu lub innych środków odurzających poprzez założenie tzw. alko gogli. Młodzież pod okiem ratownika medycznego mogła podszkolić się w resuscytacji krążeniowo-oddechowej, będącej połączeniem sztucznego oddychania i masażu serca. Umożliwiał to fantom treningowy na którym każdy mógł sprawdzić swoje umiejętności ratownicze.

Działania siemiatyckiej Komendy zostały przeprowadzone przy użyciu sprzętu sfinansowanego w  ramach projektu pn. KIK 76 „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” realizowanego w związku ze Szwajcarsko – Polskim Programem Współpracy na terenie działania KWP w Białymstoku i powiatów realizujących projekt w tym siemiatyckiego.

Dbając o bezpieczeństwo młodych ludzi siemiatyccy policjanci prowadzili również działania ukierunkowane na ochronę nieletnich. Mając na uwadze możliwość wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń mundurowi kontrolowali miejsca, gdzie często przebywają młodzi ludzie. Stróże prawa sprawdzali także obiekty, w których mogło dochodzić do sprzedaży alkoholu nieletnim.

projekt współfinansowany przez szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi unii europejskiej

Project supported by a grant from switzerland through the swiss contribution to the enlarged european union