Aktualności

Odebrano inwestycje z obszaru gm. Drezdenko wykonane w ramach projektu "KIK 76 Bezpieczeństwo w ruchu drogowym"

Odebrano inwestycje z obszaru gm. Drezdenko wykonane w ramach projektu pn.: Realizacja inwestycji poprawiających bezpieczeństwo w ruchu drogowym na terenie powiatu strzelecko-drezdeneckiego w ramach projektu "KIK 76 Bezpieczeństwo w ruchu drogowym".

3 lipca 2013 roku dokonano odbioru końcowego zadania częściowego nr 2 - inwestycji polegających na: budowie wlotowej szykany zwalniającej prędkość w miejscowości Lubiatów, Gmina Drezdenko, droga nr 1362F, działka nr 215, budowie wlotowej szykany zwalniającej prędkość w miejscowości Lubiatów, Gmina Drezdenko, droga nr 1362F, działka nr 303/3 oraz budowie przejścia dla pieszych w miejscowości Gościm, Gmina Drezdenko, droga nr 1362F, działka nr 587.

Wykonawca – Przedsiębiorstwo Drogowo Usługowe „DROMAX” Ryszard Kobierski i Karol Kobierski s.c., zgodnie z umową miało czas na realizację inwestycji do 15 września 2013 roku, lecz dużo wcześniej wywiązano się z umowy. Zarówno przedsiębiorstwu, jak i inspektorowi nadzoru p. Romanowi Fabiś dziękujemy za wzorową współpracę i prawidłową realizację zadań.
W trakcie realizacji są pozostałe dwa zadania częściowe (nr 1 i 3), sądząc po zaawansowaniu robót wykonawcy nie będą mieli problemów z dochowaniem wynikających z umów terminów.
Kierowcom i pieszym życzymy bezpiecznej drogi, przypomnę, iż głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, mamy nadzieję, iż ograniczenie prędkości przez pojazdy przy wjazdach do miejscowości przyczyni się do poprawy tego bezpieczeństwa, podobnie jak wyniesione i doświetlone przejście dla pieszych z azylem po środku drogi. Detektory ruchu wyczuwając zbliżającego się do przejścia pieszego uruchamiają interaktywny znak drogowy, który to sygnalizuje świetlnie kierowcom pojazdów, iż należy zachować ostrożność, odpowiednio wcześnie zwolnić i zatrzymać się przed przejściem dla pieszych.

Informację sporządziła: Dorota Juzenko
Informację udostępniła: Beata Gajowczyk

zródło: http://www.fsd.pl/

projekt współfinansowany przez szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi unii europejskiej

Project supported by a grant from switzerland through the swiss contribution to the enlarged european union