Aktualności

Przęślice kolejna inwestycja w powiecie

Data publikacji 26.07.2013

Starostwo powiatowe realizuje kolejną inwestycję drogową. Obecnie trwa budowa chodnika oraz przebudowa nawierzchni wzdłuż drogi powiatowej nr 1265 F w miejscowości Przęślice w Gminie Torzym.

Zakres prac obejmuje wykonanie chodnika o długości około 225 metrów i szerokości 1,5 metra. Nastąpi również poszerzenie drogi do 6 metrów szerokości na długości 120 metrów. Wzdłuż chodnika będą wykonane 3 wjazdy, jedna zatoka autobusowa, dwa przejścia dla pieszych w tym jedno oznakowane aktywnym znakiem D-6 przy przejściu dla pieszych. Chodnik będzie się znajdował raz po jednej raz po drugiej stronie dlatego są dwa przejścia. Droga i chodnik zaprojektowany jest od świetlicy wiejskiej do drogi gminnej w kierunku bloków mieszkalnych.

Źródło: http://www.powiatsulecinski.pl/

projekt współfinansowany przez szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi unii europejskiej

Project supported by a grant from switzerland through the swiss contribution to the enlarged european union