Aktualności

Zakończenie inwestycji w miejscowości Miechów

Data publikacji 12.08.2013

W powiecie sulęcińskim zakończono inwestycję w miejscowości Miechów gdzie mieszka 223 mieszkańców. Jednym ze sposobów zmiany zachowań kierowców jest wprowadzenie na osi jezdni wyspy spowalniającej na tzw. wlotach do miejscowości tj. od strony Sulęcina i Gorzowa Wlkp.

Wyspy spowalniające wymuszają ograniczenie prędkości jazdy dla pojazdów wjeżdżających do wsi Miechów. Ponadto w ramach projektu został wybudowany chodnik na odcinkach o długości ok. 500m od wysp spowalniających do centrum wsi tj. do istniejącego chodnika. Dzięki czemu udało się osiągnąć separacje ruchu pieszego od ruchu kołowego, umożliwiając bezpieczne poruszanie się przez miejscowość Miechów. Z przejścia dla pieszych będzie korzystać ok. 100 osób w tym 25 dzieci dojeżdżające do szkół. Istniejące przejście dla pieszych w centrum wsi do przystanku autobusowego zostało oznakowane aktywnym znakiem D-6. Z przystanku autobusowego dziennie odjeżdża 10 autobusów. Znak D-6 będzie pracował synchronicznie niezależnie, z której strony pojawi się pieszy, transmisją radiową urządzenia przekazują sobie informację o detekcji pieszego i równocześnie zaczną nadawać sygnał ostrzegawczy w postaci "żółtego pulsu" ostrzegając kierowców o możliwości przejścia pieszego na drugą stronę jezdni. Montaż aktywnego znaku D-6 umożliwił mieszkańcom bezpieczne przemieszczanie się na drugą stronę jezdni do przystanku autobusowego, kościoła, sklepu lub placu zabaw. Wszystkie wprowadzone urządzenia bezpieczeństwa ruchu zapewniają bezpieczne poruszanie się pieszych przez miejscowość przy prawidłowym zachowaniu prędkości jazdy przez kierujących. 

projekt współfinansowany przez szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi unii europejskiej

Project supported by a grant from switzerland through the swiss contribution to the enlarged european union