Aktualności

Policjanci na spotkaniu w siemiatyckim gimnazjum

Data publikacji 10.06.2016

Funkcjonariusze KPP w Siemiatyczach spotkali się z uczniami gimnazjum w Zespole Szkół przy ul. Andersa w Siemiatyczach. Funkcjonariusze przybliżyli słuchaczom zagadnienia dotyczące odpowiedzialności prawnej nieletnich, zagrożeń wynikających z zażywania dopalaczy oraz o bezpiecznych zachowaniach podczas zbliżających się wakacji.

W dniu dzisiejszym funkcjonariusze oraz pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach przeprowadzili kolejny cykl spotkań związany z odpowiedzialnością prawną osób nieletnich. Dzisiejsze spotkanie odbyło się z młodzieżą gimnazjalną Zespołu Szkół przy ul. Andersa w Siemiatyczach. Policjanci mówili o tym, czym jest czyn karalny i demoralizacja omawiając szczegółowo jej przejawy, takie jak naruszenie zasad współżycia społecznego, palenie papierosów, spożywanie alkoholu czy zażywanie dopalaczy lub innych środków odurzających. Funkcjonariusze wspólnie z ratownikiem medycznym Marcinem Usakiewiczem omówili temat niebezpieczeństw oraz prawnych konsekwencji związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych w tym dopalaczy. Policjanci chcieli zwrócić uwagę młodzieży na bezpieczeństwo, kształtowanie pozytywnych postaw podczas różnego rodzaju zagrożeń, które mogą wystąpić podczas zbliżających się wakacji. Spotkanie z funkcjonariuszami oraz ratownikiem medycznym miał jeden podstawowy cel - by w czasie zbliżających się wakacji młodzież nie zapomniała o swoim bezpieczeństwie a w szczególności podczas wypoczynku nad wodą.

Podczas spotkania każdy mógł zobaczyć w jaki sposób i jak skutecznie udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej. Umożliwiał to fantom treningowy, który został zakupiony w  ramach projektu pn. KIK 76 „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” realizowanego w związku ze Szwajcarsko – Polskim Programem Współpracy na terenie działania KWP w Białymstoku i powiatów realizujących projekt w tym siemiatyckiego. - czytaj o projekcie.

źródło – oficer prasowy KPP w Siemiatyczach

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – www.podlaska.policja.gov.pl

projekt współfinansowany przez szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi unii europejskiej

Project supported by a grant from switzerland through the swiss contribution to the enlarged european union