Aktualności

Bezpieczna Woda 2016

Data publikacji 27.06.2016

Siemiatyccy policjanci przygotowali stanowisko profilaktyczne dla dzieci w ramach akcji „Bezpieczna Woda 2016”, na plaży miejskiej nad dużym zalewem w Siemiatyczach. Funkcjonariusze przy swoim stoisku mieli dużą frekwencję. Promowane były bezpieczne zasady nie tylko związane z kąpielą.

Siemiatyccy  policjanci w ramach działań Bezpieczne Wakacje w minioną sobotę współorganizowali akcję „Bezpieczna woda 2016” nad siemiatyckim zalewem. Stanowisko odwiedzały głównie dzieci korzystające z miejskiego kąpieliska. Głównym celem działań była poprawa stanu bezpieczeństwa i porządku na obszarach wodnych i terenach bezpośrednio do nich przyległych. W ramach wspólnej akcji z strażakami ze Straży Pożarnej w Siemiatyczach mundurowi uświadamiali odwiedzających o zagrożeniach związanych z wypoczynkiem nad wodą. Przybyłe osoby mogły  między innymi obejrzeć pokaz ratowania osoby tonącej oraz udzielania jej pierwszej pomocy przedmedycznej, pokaz sprzętu do ratownictwa wodnego i medycznego, a także zobaczyć jego praktyczne wykorzystanie.

projekt współfinansowany przez szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi unii europejskiej

Project supported by a grant from switzerland through the swiss contribution to the enlarged european union