Aktualności

Kolejna inwestycja została odebrana

Data publikacji 06.09.2013

W miejscowości Prześlice (powiat sulęciński) została odebrana kolejna inwestycja. W ramach projektu 'Bezpieczeństwo w ruchu drogowym" współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy wybudowano zatokę autobusową oraz chodnik w centrum wsi.

W miejscowości mieszka 270 osób. W ramach projektu 'Bezpieczeństwo w ruchu drogowym" współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy wybudowano zatokę autobusową oraz chodnik w centrum wsi. Spowodowało to separację ruchu pieszego od ruchu kołowego. Ponadto dzięki nadaniu odpowiedniej szerokości jezdni (6m) w obrębie zatoki autobusowej możliwe jest swobodne wymijanie się pojazdów w tym najbardziej newralgicznym miejscu Prześlic.

Przejście dla pieszych w centrum wsi do przystanku autobusowego oznakowane zostało aktywnym znakiem D-6. Z przejścia korzysta ok. 100 pieszych dziennie. Z przystanku autobusowego dziennie korzysta ok. 33 dzieci dojeżdżających do szkół oraz ok. 20 osób dorosłych. Z zatoki autobusowej korzysta 13 autobusów. Znak D-6 będzie pracować synchronicznie niezależnie, z której strony pojawi się pieszy. Urządzenia przekażą sobie informację o detekcji pieszego transmisją radiową i równocześnie zaczną nadawać sygnał ostrzegawczy w postaci "żółtego pulsu" ostrzegając kierowców o możliwości przejścia na drugą stronę jezdni przez pieszego.

Miejscowość położona jest w ciągu drogi powiatowej nr 1265 F z Sulęcina do Torzymia. Wjazd od strony Torzymia odbywa się ze wzniesienia powodując osiąganie i przekraczanie dozwolonej w terenie zabudowanym prędkości jazdy. Wybudowana tam droga w latach 80-tych nie spełnia norm w zakresie szerokości i równości jezdni. Jezdnia posiada 3 m szerokości, jest nierówna i posiada liczne ubytki. W przypadku wymijania się jeden z pojazdów musi zjechać na pobocze drogi, po którym poruszają się piesi. Brak chodnika i utwardzonej zatoki autobusowej powoduje, że dorośli oraz dzieci dojeżdżające do szkoły poruszają się jezdnią lub poboczem stwarzając zagrożenie bezpieczeństwa ruchu.

Dotychczasowa infrastruktura drogwa była fatalna i niebezpieczna. Przystanek posiadał nawierzchnię gruntowa nieuregulowaną i w okresach deszczowych występowało tam błoto uniemożliwiające wsiadanie i wysiadanie z autobusu. Wg opinii mieszkańców, pojazdy przejeżdżające przez miejscowość nagminnie przekraczają dozwoloną prędkość stwarzając duże zagrożenie dla pieszych i innych pojazdów poruszających się przez miejscowość. Od kilku lat Burmistrz Torzymia wnioskował o wykonanie chodnika oraz przebudowę drogi.

Poniżej na zdjęciach stan obecny i pierwotny. 

projekt współfinansowany przez szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi unii europejskiej

Project supported by a grant from switzerland through the swiss contribution to the enlarged european union