Aktualności

O bezpiecznej drodze do przedszkola - w PS nr 4 oraz PS nr 27 w Białymstoku

Data publikacji 27.10.2016

Przedstawiciel Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Białymstoku spotkał się z dziećmi w dwóch białostockich przedszkolach. Wszystko po to, by już od najmłodszych lat edukować mieszkańców miasta z tematyki związanej z przepisami ruchu drogowego.

Wczoraj, pięciolatki i sześciolatki z Przedszkoli nr 4 oraz nr 27 miały okazję porozmawiać z policjantem Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Białymstoku nt. bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz służbie w policyjnej formacji. Przedszkolakom pani policjantka przypomniała podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się po drodze. W czasie tego niecodziennego „spotkania z mundurem”  zaprezentowano krótki quiz dot. znajomości oznaczeń sygnalizacji świetlnej, a także wybranych znaków drogowych, z dziećmi przećwiczono także znajomość numerów  alarmowych.

Każdy z uczestników zajęć otrzymał element odblaskowy, który został zakupiony w ramach SPPW KIK – 76. Przedszkolaki dostały także upominki, w postaci malowanek poświęconych zagadnieniom z ruchu drogowego, które później zostaną wykorzystane w ramach przedszkolnych gazetek ściennych.

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać 

projekt współfinansowany przez szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi unii europejskiej

Project supported by a grant from switzerland through the swiss contribution to the enlarged european union