Aktualności

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym - policyjna kampania społeczna

Data publikacji 27.09.2013

Rozpoczynająca się kampania, której hasłem przewodnim jest: KIERUJ SIĘ ROZSĄDKIEM realizowana w ramach projektu współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, będzie się odbywała w trzech odsłonach i adresowana będzie do wszystkich uczestników ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem: motocyklistów, osób starszych (+60) i pieszych.

Mimo spadku liczby wypadków drogowych i ich ofiar, stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce wciąż jest niezadowalający. W 2012 roku na milion mieszkańców naszego kraju liczba zabitych w wypadkach wyniosła 93 (w Niemczech 44, we Francji 56, w Anglii 28, w Słowacji 55, źródło danych: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-236_pl.htm).

Jednak kwestią bezsporną jest fakt, że poprawa bezpieczeństwa na polskich drogach ma charakter postępujący, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę dynamiczny wzrost liczby pojazdów. W 1991 roku, w którym odnotowano 7 901 osób zabitych w wypadkach drogowych zarejestrowanych było 9 860 739 pojazdów silnikowych, w 2012 było 3 571 zabitych i 24 189 370 pojazdów – więcej o ponad 14 mln pojazdów i mniej o 4 330 zabitych!).

Poprawa bezpieczeństwa nie następuje samoistnie, od lat wiele instytucji i organizacji, wśród nich także Policja, czynią starania aby na drogach było bezpieczniej, podkreślając jak ważny jest w tej dziedzinie tzw. czynnik ludzki.

W sprawach związanych z kształtowaniem zachowań niezwykle istotna jest świadomość uczestników ruchu, ich postawa moralna i kultura.

Prowadzona przez Policję kampania, której hasłem przewodnim jest: KIERUJ SIĘ ROZSĄDKIEM, realizowana w ramach projektu współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, będzie się odbywała w trzech odsłonach, adresowanych do wszystkich uczestników ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem: motocyklistów, osób starszych (+60) i pieszych.

Oprócz treści edukacyjnych, które zamierzamy przekazywać poprzez spoty emitowane na stronach internetowych oraz w telewizji, postanowiliśmy docierać do uczestników ruchu drogowego również na inne sposoby. Jak to zrobimy? Przewidzieliśmy konkursy z dużą liczbą atrakcyjnych nagród. Dla motocyklistów będą to: kaski, skórzane rękawice motocyklowe, plecaki, „odblaskowe” szelki. Dla seniorów: aparaty do mierzenia ciśnienia tętniczego, kurtki z polaru z elementami odblaskowymi, torby na zakupy z elementami odblaskowymi, kijki nordic walking. Dla pieszych nagrody będą skromniejsze, ale niezwykle użyteczne – będą to torby na zakupy oczywiście z elementami odblaskowymi, dzięki którym staną się lepiej widoczni w ruchu drogowym, no i tym samym bezpieczniejsi.

Wszystkie zadania konkursowe ogłaszane będą na stronie internetowej www.brd.policja.pl/kampania oraz w innych mediach i dotyczyć będą bezpieczeństwa w ruchu drogowym (zarówno znajomości i przestrzegania przepisów jak i zachowań na drodze). Chcemy w ten sposób zachęcić do interesowania się tą problematyką no i rzecz jasna KIEROWANIA SIĘ ROZSADKIEM.

projekt współfinansowany przez szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi unii europejskiej

Project supported by a grant from switzerland through the swiss contribution to the enlarged european union