Aktualności

Bezpieczeństwo motocyklistów w ruchu drogowym

Data publikacji 30.09.2013

Z roku na rok rośnie liczba zarejestrowanych motocykli. Niestety bezpieczeństwo w ruchu drogowym tej grupy uczestników ruchu wciąż pozostawia wiele do życzenia.

Liczba zarejestrowanych motocykli w latach 2002 - 2012

W 2012 roku motocykliści uczestniczyli w 2 395 wypadkach, zginęło w nich 249 kierujących motocyklami oraz 12 ich pasażerów, a 1 899 motocyklistów i 287 pasażerów zostało rannych. Z winy motocyklistów zaistniały 994 wypadki, zginęło w nich 151 osób, a 1 046 osób doznało obrażeń ciała.

Kierujący motocyklami najczęściej powodują wypadki w miesiącach maj - wrzesień, co wynika z warunków klimatycznych umożliwiających poruszanie się po drogach tej grupie użytkowników. W 2012 roku największą liczbę wypadków – 158 zanotowano w lipcu (15,9%) i sierpniu – 155 (15,6%), zaś najwięcej osób zginęło w sierpniu - 27 (17,9%).

Najczęstsze przyczyny wypadków spowodowanych przez motocyklistów to:

  • niedostosowanie prędkości do warunków ruchu,
  • nieprawidłowe wyprzedzanie,
  • nie zachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami.

Sprawcy wypadków – motocykliści wg wieku w 2012 roku

Wiek Wypadki Zabici Ranni
2011 2012 2011 2012 2011 2012
7 - 14 7 2 1 - 8 2
15 – 17 63 47 5 3 86 53
18 - 24 394 371 65 56 408 392
25 - 39 516 411 82 79 526 406
40 - 59 148 131 27 11 153 157
60+ 16 24 3 2 13 28

 

Udział motocyklistów w wypadkach drogowych w latach 2008-2012

  wypadki ogółem wypadki z udziałem motocyklistów ranni kierujący motocyklami zabici kierujący motocyklami
2008 49 054 2 880 1 912 241
2009 44 196 2 576 1 958 269
2010 38 832 2 392 1 847 240
2011 40 065 2 359 2 109 271
2012 37 046 2395 1 899 249

 

Sprawcy wypadków drogowych motocykliści w latach 2008-2012

  wypadki ranni motocykliści zabici motocykliści
2008 1 195 1 312 184
2009 1 151 1 228 194
2010 990 1 051 152
2011 1 160 1 211 183
2012 994 1046 151

 

Do wypadków, w których poszkodowani zostali motocykliści przyczyniają się także inni użytkownicy dróg, szczególnie kierujący samochodami osobowymi. 

 

Wypadki spowodowane przez innych użytkowników drogi w 2012 roku, gdzie poszkodowany został motocyklista

Pojazd Wypadki Zabici Ranni
Samochód osobowy 925 100 1 005
Samochód ciężarowy bez przyczepy 58 4 62
Samochód ciężarowy z przyczepą 15 2 16
Rower 12 6 17
Ciągnik rolniczy 12 3 11
Autobus 4 - 5
Motorower 9 - 14
Inny pojazd 6 1 6

W znacznej mierze wypadki te powstały z powodu nie udzielenia pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowo wykonywanego manewru skrętu, nieprawidłowej zmiany pasa ruchu. 

 

Główne przyczyny wypadków drogowych spowodowanych przez kierujących innymi pojazdami, w których poszkodowany został motocyklista.

Przyczyna Wypadki Zabici Ranni
Nie udzielenie pierwszeństwa przejazdu 790 71 862
Niedostosowanie prędkości 564 118 549
Nieprawidłowe wyprzedzanie 164 26 201
Niezachowanie bezpiecznej odległości 107 11 128

 

Sezon motocyklowy trwa, co widać na naszych drogach. Po jego zakończeniu będziemy, jak co roku, analizować statystyki wypadków. Czy sytuacja będzie lepsza, czy gorsza niż w ubiegłym roku? Z wstępnych wyliczeń wynika, że ofiar śmiertelnych w 2013 roku będzie mniej. To jednak nie znaczy, że wszyscy szczęśliwie dojadą do celu.

Udział motocyklistów w wypadkach drogowych

  Wypadki Zabici Ranni
I-15.IX 2012 1954 212 1533
I-15.IX 2013 1883 196 1463

 

Motocykliści - sprawcy wypadków drogowych

  Wypadki Zabici Ranni
I-15.IX 2012 833 130 886
I-15.IX 2013 785 118 775

  *) za wrzesień 2013 – dane wstępne

projekt współfinansowany przez szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi unii europejskiej

Project supported by a grant from switzerland through the swiss contribution to the enlarged european union