Aktualności

Każdy bywa pieszym

Data publikacji 09.10.2013

Pieszymi jesteśmy częściej niż rowerzystami, motocyklistami czy kierowcami. Około 30% ogółu wypadków drogowych w Polsce ma miejsce właśnie z udziałem pieszych. W zdarzeniach tych ginie ponad 1000 osób rocznie. Pieszy jako niechroniony uczestnik ruchu drogowego w razie potrącenia doznaje dotkliwych obrażeń często skutkujących śmiercią lub niepełnosprawnością. W miesiącach jesienno-zimowych do wypadków dochodzi z powodu niezauważenia pieszego przez kierowcę pojazdu.

Najlepszą ochroną pieszego jest rozsądek, przestrzeganie przepisów oraz ostrożność, którą w tym przypadku można uznać za synonim wyobraźni. Przechodzień powinien bowiem wyobrażać sobie, co może się stać, gdy zlekceważy ewentualny błąd kierowcy.

Kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu (art. 26 ust. 1 Prawa o ruchu drogowym). Z drugiej zaś strony fakt korzystania z wyznaczonego przejścia nie upoważnia pieszego do wchodzenia na jezdnię bez upewnienia się, czy nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu, a przede wszystkim jego życia i zdrowia. Nie można bezkrytycznie korzystać z przejść dla pieszych. Tu także wymagana jest szczególna ostrożność. Zachowywanie tej ostrożności nie jest stratą czasu i na pewno opłaca się pieszemu.

Najgorsze tygodnie tego roku pod wglądem warunków drogowych wciąż są przed nami. Zarówno kierujący jak i piesi muszą już teraz przestawić swój sposób myślenia i postępowania w ruchu drogowym – dostosować się do niesprzyjającej pogody i złej widoczności.

Należy pamiętać, że w konfrontacji z pojazdem pieszy zawsze jest na straconej pozycji. Pieszy, który ma na sobie ubranie w spokojnych szaro-czarnych kolorach i nie posiada na wierzchniej odzieży elementów odblaskowych, dostrzegany jest przez kierowcę z dużym opóźnieniem. Stosowanie elementów odblaskowych w różnej formie - zawieszki, opaski, kamizelki, torby na zakupu z elementami odblaskowymi i.in. zwiększają szansę pieszego na uniknięcie potrącenia w czasie złej widoczności. Prawidłowo noszone odblaski powinny być umieszczone w takim miejscu, aby znalazły się w polu działania świateł samochodowych i były zauważalne dla kierujących nadjeżdżających z obu kierunków (z tylu i z przodu). 

projekt współfinansowany przez szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi unii europejskiej

Project supported by a grant from switzerland through the swiss contribution to the enlarged european union