Aktualności

Szwajcarska precyzja w zwiększaniu bezpieczeństwa na drogach

Policja przekonuje – bezpieczeństwo jest kwestią odpowiedzialności każde go uczestnika ruchu drogowego – i realizuje wart niemal 16 mln. zł., kompleksowy program edukacyjno-inwestycyjny.

O jego założeniach rozmawiamy z mł. insp. dr. Dariuszem Podlesiem z Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji (kierownik Projektu KIK 76).

Rozpoczęła się kampania społeczna Komendy Głównej Policji pod hasłem „Kieruj się rozsądkiem”. Edukacja jest ważna, ale stan polskich dróg również nie sprzyja bezpieczeństwu.

Zdajemy sobie z tego sprawę, dlatego kampania edukacyjna jest jedynie elementem większego, kompleksowego projektu  „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”.  Realizujemy go na terenie 6 powiatów: siemiatyckiego, suwalskiego, wysokomazowieckiego, sulęcińskiego, międzyrzeckiego i strzelecko-drezdeneckiego. Identyfikujemy miejsca szczególnie niebezpieczne i dokonujemy odpowiednich inwestycji. Dla przykładu, w powiecie wysokomazowieckim zmodernizowaliśmy 14 przejść dla pieszych w okolicach szkół, a w Siemiatyczach wybudowaliśmy mini rondo, które jest bezpieczniejszą alternatywą niż skrzyżowanie. Zrealizowaliśmy już 44 takie projekty.

Sama poprawa infrastruktury to jednak za mało. Bez odpowiedniej postawy uczestników ruchu drogowego nie poprawimy bezpieczeństwa. Dlatego też założyliśmy, że ramię w ramię, za inwestycjami powinna podążać kampania społeczna skierowana przede wszystkim do motocyklistów, osób starszych i pieszych.

Wymienił Pan 6 powiatów, na których realizowany jest projekt. Dlaczego właśnie te powiaty zostały wybrane?

W wyborze opieraliśmy się na statystykach. W woj. podlaskim odnotowaliśmy najwyższy wskaźnik zabitych na 100 wypadków drogowych. Województwo lubuskie wytypowaliśmy z powodu najwyższego w Polsce poczucia zagrożenia mieszkańców. Bardziej od napadów i włamań, obawiają się oni brawury kierowców. Następnie przyjrzeliśmy się informacjom bliżej i wybraliśmy te powiaty, na których faktycznie dzieje się najwięcej wypadków.

Dlaczego policja kieruje kampanię informacyjną do seniorów, motocyklistów i pieszych?

Wielu wypadków można by uniknąć, gdyby ofiary potrafiły zadbać o swoje bezpieczeństwo i stosowały zasadę ograniczonego zaufania. Motocykliści i piesi to niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. Ewentualna kolizja jest dla nich groźniejsza, niż dla kierowców, których chroni konstrukcja samochodu. Adresowanie kampanii do seniorów jest natomiast odpowiedzią na wysoką liczbę ofiar wypadków w tej grupie wiekowej.

Jesteśmy już przyzwyczajeni do projektów realizowanych z funduszy Unii Europejskiej. Ten projekt jest natomiast finansowany przez Fundusz Szwajcarski.

Fundusz Szwajcarski, jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię. Szwajcarzy osiągnęli spore sukcesy w zwiększeniu bezpieczeństwa na swoich drogach, a poprzez finansowanie takich inicjatyw jak nasza, chcą zaszczepić dobre wzorce i praktyki na polskim gruncie.

 

Dziękuję za rozmowę.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie www.brd.policja.pl.

 

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. 

projekt współfinansowany przez szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi unii europejskiej

Project supported by a grant from switzerland through the swiss contribution to the enlarged european union