Aktualności

Jesienne niebezpieczeństwa

Data publikacji 10.10.2013

Pośpiech, przebieganie przez jezdnię, wchodzenie bez zastanowienia na przejście dla pieszych, przechodzenie przy czerwonym świetle lub w miejscach niedozwolonych – są to zachowania, które mogą doprowadzić i bardzo często doprowadzają do potracenia pieszego.

W 2012 roku na przejściach dla pieszych doszło do 3342 wypadków, zginęło w nich 212 osób a 3376 zostało rannych. Na ten niewątpliwy problem należy spojrzeć z dwóch stron. Po pierwsze kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu. Z drugiej zaś strony fakt korzystania z wyznaczonego przejścia nie upoważnia pieszego do wchodzenia na jezdnię „z marszu” . Tu także wymagana jest szczególna ostrożność, jej zachowanie nie jest stratą czasu i na pewno opłaca się pieszemu.

Niemożliwe jest bowiem natychmiastowe zatrzymanie samochodu w chwili zauważenia pieszego. Droga zatrzymania pojazdu liczona od momentu zauważenia pieszego do zatrzymania pojazdu składa się z kilku odcinków:

  • drogi przebytej od momentu zauważenia przeszkody do chwili podjęcia decyzji o hamowaniu,
  • drogi przebytej w czasie uruchomienia i zadziałania hamulców,
  • drogi przebytej przez pojazd w czasie działania hamulców do momentu zatrzymania pojazdu.

Całkowita droga hamowania pojazdu zależy od:

  • rodzaju nawierzchni (asfalt, kostka kamienna itp.),
  • stanu nawierzchni (sucha, mokra, ośnieżona, gołoledź, posypana piaskiem, grysem),
  • prędkości,
  • stanu technicznego pojazdu (ogumienie, sprawność układu hamulcowego),
  • stanu psychofizycznego kierującego pojazdem (m.in. także od doświadczenia kierującego).

Chwila wahania kierowcy rzutuje na jego czas reakcji. Przy dużych prędkościach, rzędu 100 km/h, w czasie jednej tylko sekundy przebywa się drogę ok. 27 m. Ta jedna sekunda może decydować o ludzkim życiu. Powinni pamiętać o tym piesi, a przede wszystkim kierowcy, którzy przekraczają dozwoloną prędkość jazdy.

projekt współfinansowany przez szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi unii europejskiej

Project supported by a grant from switzerland through the swiss contribution to the enlarged european union