Konkurs z nagrodami nr 04 - Rozstrzygnięty

Data publikacji 29.11.2013

Zwycięzcą konkursu został Pan Witold. Nagrody pocieszenia wylosowali Panowie Kacper S. z Kolbuszowej i Wojciech Z. z Góry. Nagrody zostaną przesłanę na na wskazane adresy listem poleconym.

Wyróżniona odpowidź:

Zasada ograniczonego zaufania – zasada mówiąca, iż zarówno każdy uczestnik ruchu drogowego, jak też inna osoba znajdująca się na drodze oraz w jej otoczeniu, ma prawo liczyć, że inni uczestnicy ruchu przestrzegają przepisów, chyba że aktualne zachowanie jakiegoś uczestnika stanowi uzasadnione podejrzenie do odmiennego jego zachowania.

Przykładem konieczności zastosowania tej zasady przez pieszego jest sytuacja, w której jeden kierujący zatrzymuje pojazd umożliwiając wejście pieszemu na przejście dla pieszych, a w momencie przechodzenia pieszego, zza tego pojazdu nadjeżdża pojazd, który omija pojazd zatrzymany przed przejściem w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu. 

Kolejnym przypadkiem gdzie pieszy powinien kierować się zasadą ograniczonego zaufania, to przechodzenie przez przejście przy nadawanym dla pieszego sygnale zielonym. Może się zdarzyć, że kierujący pojazdem  wjedzie na przejście mimo zakazu wyrażonego światłem czerwonym na sygnalizatorze S-1, lub chcąc skręcić warunkowo nie zatrzyma się przed sygnalizatorem S-2. Może się również zdarzyć, iż trakcie skręcania przy zielonym świetle nadawanym dla kierującego zlekceważy On sygnał zielony nadawany w tym momencie dla pieszych na drodze, w którą skręca. 

Jeśli pieszy nie zachowa zasady ograniczonego zaufania w opisanych przypadkach z pewnością dojdzie do potrącenia prawidłowo przechodzącego pieszego.

Witold

 

Zadanie 4

Co oznacza zasada ograniczonego zaufania? Podaj dwa przykłady w jaki sposób i w jakich okolicznościach powinien ją stosować pieszy uczestnik ruchu drogowego?

 

Odpowiedzi na pytanie należy przesyłać na adres internetowy: konkurs.brd@policja.gov.pl do dnia 2 grudnia 2013 roku do godz. 24:00. Spośród osób, które nadeślą prawidłowe odpowiedzi zwycięzcy będą wybierani drogą losowania.

Nagrody:

Nagrodą główną w konkursie jest kurtka z polaru z elementami odblaskowymi (rozmiar S, M, L, XL do wyboru). Otrzymają ją osoba, która prawidłowo odpowie na wszystkie pytania. Prosimy o podanie rozmiaru w mailu z odpowiedzią na pytania.

 

 

Nagrodą pocieszenia w konkursie jest torba na zakupy z elementem odblaskowym i breloczek odblaskowy. Otrzymają je dwie osoby, które prawidłowo odpowiedzą na pytania.

 

 

 

Pamiętaj!

Zabrania się wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadącym pojazdem, w tym również na przejściu dla pieszych.

Prezentacje

Prezentacje

Spoty do kampanii

Spoty do kampanii