Kontakt

projekt współfinansowany przez szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi unii europejskiej

Project supported by a grant from switzerland through the swiss contribution to the enlarged european union

Projekt KIK 76 „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” jest realizowany przez Komendę Główną Policji.

Kierownikiem Projektu jest kom. Magdalena Malinowska-Miąsek – ekspert w Wydziale Ruchu Drogowego Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

 

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
ul. Puławska 148/150,
02-624 WARSZAWA

Centrala KGP
tel. (22) 62 102 51