Multimedia

projekt współfinansowany przez szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi unii europejskiej

Project supported by a grant from switzerland through the swiss contribution to the enlarged european union

Lampedusa, Schweizer Rasergesetz in Polen, Putins Propaganda

Szwajcarska telewizja SRF 1 przygotowała reportaż nt. bezpieczeństwa ruchu drogowego, w którym wykorzystano materiały dotyczące współpracy polsko-szwajcarskiej w ramach projektu KIK 76 "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym". Zakres wspólnych działań obejmuje nie tylko wizyty studyjne, ale także szereg innych działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na polskich drogach. Materiał został przygotowany przy okazji wizyty przedstawicieli polskiej policji w Szwajcarii oraz przedstawicieli SRF w Radomiu i Warszawie w dniach 20-21 kwietnia br.

Wersja oryginalna filmu ►