Multimedia

projekt współfinansowany przez szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi unii europejskiej

Project supported by a grant from switzerland through the swiss contribution to the enlarged european union

Inwestycje poprawiające bezpieczeństwo - współpraca z powiatami w ramach projektu "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym"