Cel projektu

projekt współfinansowany przez szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi unii europejskiej

Project supported by a grant from switzerland through the swiss contribution to the enlarged european union

Powodem realizacji projektu jest wysoka liczba wypadków drogowych na drogach powiatowych w stosunku do liczby mieszkańców zamieszkujących na terenie m.in województw podlaskiego, lubuskiego oraz mazowieckiego. Dotyczy to m.in. siedmiu powiatów (woj. podlaskie – siemiatycki, suwalski, wysokomazowiecki; woj. lubuskie – sulęciński, międzyrzecki, strzelecko-drezdenecki; woj. Mazowieckie - wyszkowski), wytypowanych na podstawie statystyk wypadkowych Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

 

Mapa

 

Wartość Projektu: 16 860 263,08 PLN

Wartość dofinansowania ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: 14 331 223,62 PLN

Okres realizacji Projektu: lipiec 2012 - czerwiec 2016
 

Pliki do pobrania