Działania

projekt współfinansowany przez szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi unii europejskiej

Project supported by a grant from switzerland through the swiss contribution to the enlarged european union

Wyjazdy studyjne

Data publikacji 09.04.2013

W ramach projektu zostanie przeprowadzonych 8 wyjazdów studyjnych, w tym 4 wizyty przedstawicieli Szwajcarii w Polsce i 4 wizyty przedstawicieli Polski w Szwajcarii. Każdy wyjazd trwa 5 dni. Wyjazdy mają na celu wymianę doświadczeń i tzw. „dobrych praktyk” pomiędzy szwajcarskimi, a polskimi przedstawicielami instytucji oraz stowarzyszeń działających na szczeblu centralnym i lokalnym na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Uczestnikami wyjazdów studyjnych do Szwajcarii będą przedstawiciele powiatów, przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, przedstawiciele komend wojewódzkich, przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

  • Kontrola drogowa w Zurychu
  • Kontrola drogowa w Zurychu
  • Kontrola drogowa w Bernie
  • Tunel Gotthard