Działania

projekt współfinansowany przez szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi unii europejskiej

Project supported by a grant from switzerland through the swiss contribution to the enlarged european union

Inwestycje w powiatach

Wykonano 50 inwestycji poprawiających bezpieczeństwo w ruchu drogowym w 7 powiatach wybranych na podstawie danych statystycznych Biura Ruchu Drogowego KGP dotyczących miejsc szczególnie niebezpiecznych (o wysokiej liczbie wypadków z woj. podlaskiego, lubuskiego i mazowieckiego). Planowane inwestycje w wybranych powiatach podlegały opiniowaniu przez Policję pod kątem poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

Pliki do pobrania