Działania

projekt współfinansowany przez szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi unii europejskiej

Project supported by a grant from switzerland through the swiss contribution to the enlarged european union

Kampania społeczna

Przeprowadzenie kampanii społecznej na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, której celem będzie wzrost świadomości najbardziej zagrożonych uczestników ruchu drogowego, tj. kierujących jednośladami, pieszych, seniorów w ruchu drogowym oraz młodych kierowców. KGP w drodze przetargu nieograniczonego wybrało ofertę firmy Fabryka Komunikacji Społecznej. Kampania pod hasłem „Kieruj się rozsądkiem“ została rozpoczęta w październiku 2013 r. Obecnie w roku 2014 prowadzone są kolejne odsłony ww. Kampanii skierowane do motocyklistów, pieszych i seniorów przy zaangażowaniu policjatów właściwych jednostek terenowych policji.

Pliki do pobrania