Jak wybraliśmy partnerów

projekt współfinansowany przez szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi unii europejskiej

Project supported by a grant from switzerland through the swiss contribution to the enlarged european union

Wskazane w projekcie województwa projekcie zostały wytypowane w oparciu o dwa różne kryteria. Województwo podlaskie zostało wytypowane na podstawie wskaźnika: "liczba zabitych na 100 wypadków drogowych" wg. analizy statystycznej zawartej w opracowaniu Komendy Głównej Policji pt. "Wypadki drogowe w Polsce w 2010 r. Warszawa 2011". 

Województwo podlaskie miało w stosunku do innych województw w 2010 r. najwyższy wskaźnik zabitych na 100 wypadków drogowych wynoszący 17,2. Natomiast województwo lubuskie ostało wytypowane na podstawie badań przeprowadzonych na zlecenie Komendy Głównej Policji w zakresie określenia poziomu poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców m.in. miast o 20 tysięcy. Na podstawie badań przeprowadzonych w styczniu 2009 roku i wydanej publikacji przez Komendę Główną Policji pt. „Polskie badanie przestępczości. Profil obszarów działania komend wojewódzkich i Komendy Stołecznej Policji. Część trzecia., Warszawa 2009” stwierdzono, że w Polsce mieszkańcy przede wszystkim województwa lubuskiego, obawiają się w największym stopniu brawurowo jeżdżących kierowców, gdzie odsetek wyniósł ponad 45% badanych mieszkańców.

Natomiast województwo mazowieckie zostało wybrane w związku z dużym zagrożeniem stania się ofiarą wypadku drogowego w województwie mazowieckim wg. statystyk Policji - Liczba zabitych w wypadkach drogowych w latach 2009-2011 (bez danych z terenu działania Komendy Stołecznej Policji) była najwyższa wśród wszystkich województw i wyniosła 1397 osób. Dostępne dodatkowe środki pozwoliły na wybór jednego powiatu. Ze środków projektu zostaną sfinansowane inwestycje niskonakładowe w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w powiecie wyszkowskim (woj. mazowieckie) w kwocie 1 000 000 zł. Powiat wyszkowski został wytypowany na podstawie wskaźnika zagrożenia wypadkami drogowymi na drogach powiatowych województwa mazowieckiego, określonego na postawie liczby wypadków drogowych zaistniałych na drogach powiatowych w latach 2009-2011 w odniesieniu do liczby mieszkańców w danym powiecie, ktora wyniosła 126 wypadków, przy liczbie ludności wynoszącej w 2010 r. 72 307 mieszkańców. Taka sama metodologia została przyjęta dla wyboru pozostałych powiatów. Dla powiatu wyszkowskiego wskaźnik wynosi 573,87, kolejny powiat - zwoleński ma wskaźnik 919,90.

Wybrane do udziału w projekcie powiaty zostały wskazane przez Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji na podstawie wskaźnika zagrożenia wypadkami drogowymi na drogach powiatowych, na terenie województw podlaskiego, lubuskiego i mazowieckiego. Wskaźnik zagrożenia określony został podstawie liczby wypadków drogowych zaistniałych na drogach powiatowych w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 1 listopada 2011 r. w odniesieniu do liczby mieszkańców w danym powiecie.

Zakres działań realizowany w powiatach związany jest z realizacją inwestycji poprawiających bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Katalog zadań jest otwarty. Wszystkie inwestycje będą podlegać opiniowaniu przez właściwe jednostki Policji. Ponadto wszystkie projekty zostaną zaprezentowane stronie szwajcarskiej podczas wizyt studyjnych przedstawicieli Polski w Szwajcarii.

Zakupione nieoznakowane pojazdy policyjne wraz z wyposażeniem i wideo rejestratorami w liczbie 14 sztuk będą pełnić służbę w jednostkach Policji operujących w każdym z wytypowanych powiatów, po jednej sztuce – właściwa Komenda Powiatowa Policji, oraz do dyspozycji każdej Komendy Wojewódzkiej Policji w liczbie 3 sztuk (w przypadku KWP z/s w Radomiu 1 szt.).

Dlaczego województwo podlaskie, lubuskie i mazowieckie?

Największymi zagrożeniami dla mieszkańców woj. lubuskiego są:

  • Brawurowo jeżdżący kierowcy - 38,3%
  • Włamania – 32,7%
  • Agresji ze strony osób pijanych i narkomanów – 25,3%

Województwo podlaskie:

W 2010 roku największy wskaźnik zabitych na 100 wypadków drogowych – 17,2 

Województwo mazowieckie:

Liczba zabitych w wypadkach drogowych w latach 2009-2011 (bez danych z terenu działania Komendy Stołecznej Policji) była najwyższa wśród wszystkich województw i wyniosła 1397 osób.

 

Mapa

Jak wybraliśmy powiaty?

Województwo lubuskie:

Drogi powiatowe Ludność Wypadki Wskaźnik Kolejność
POWIAT GORZOWSKI 68065 20 3403 6
POWIAT KROŚNIEŃSKI 56041 22 2547 5
POWIAT MIĘDZYRZECKI 58153 36 1615 2
POWIAT NOWOSOLSKI 86996 7 12428 11
POWIAT SŁUBICKI 46516 9 9168 9
POWIAT STRZELECKO-DREZDENECKI 49757 31 1605 1
POWIAT SULĘCIŃSKI 35409 21 1686 3
POWIAT ŚWIEBODZIŃSKI 55988 26 2153 4
POWIAT WSCHOWSKI 39168 4 9792 10
POWIAT ZIELONOGÓRSKI 92160 7 13165 12
POWIAT ŻAGAŃSKI 81412 18 4522 8
POWIAT ŻARSKI 98266 28 3509 7

Województwo podlaskie:

Drogi powiatowe Ludność Wypadki Wskaźnik Kolejność
POWIAT AUGUSTOWSKI 58704 15 3913 6
POWIAT BIAŁOSTOCKI 140550 73 1925 4
POWIAT BIELSKI 58091 6 9681 9
POWIAT GRAJEWSKI 49207 11 4473 8
POWIAT HAJNOWSKI 45838 4 11459 10
POWIAT KOLNEŃSKI 38850 0 0 12
POWIAT MONIECKI 41991 13 3230 5
POWIAT SEJNEŃSKI 20934 1 20934 11
POWIAT SIEMIATYCKI 46883 37 1267 2
POWIAT SOKÓLSKI 70062 17 4121 7
POWIAT SUWALSKI 35248 27 1305 3
POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI 58700 59 994 1
POWIAT ZAMBROWSKI 44271 0 0 12