Partnerzy

projekt współfinansowany przez szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi unii europejskiej

Project supported by a grant from switzerland through the swiss contribution to the enlarged european union

Powiat międzyrzecki

 

Skrócony opis zadania inwestycyjnego

 

Nr kolejny inwestycji Rodzaj inwestycji (np. wybudowanie przejścia dla pieszych) Miejscowość Gmina Lokalizacja
(podanie nr drogi powiatowej, podanie punktu odniesienia np. przy szkole podstawowej nr)
1. Budowa dwóch peronów - przystanków autobusowych; dwóch urządzeń spowalniających ruch – szykan drogowych; przejścia dla pieszych wraz z sygnalizacją świetlną, wykonanie odpowiedniego oznakowania poziomego. Kalsko Międzyrzecz Ciąg DP 1326F w miejscowości Kalsko, przy wjeździe do miejscowości od strony Międzyrzecza, w sąsiedztwie osiedla bloków (budownictwa wielorodzinnego).
2. Budowa elementu spowalniających ruch pojazdów (zakrzywienie toru jazdy), budowa przejścia dla pieszych wraz z sygnalizacją świetlną i azylem. Pszczew Pszczew Ciąg DP 1332F (ul. Międzychodzka) w sąsiedztwie Zespołu Szkół
3. Wykonanie przejścia dla pieszych wraz z sygnalizacją świetlną i odpowiednią infrastrukturą towarzyszącą. Międzyrzecz Międzyrzecz Ciąg DP 1213F (ul. Konstytucji). Przejście ma być wykonane w sąsiedztwie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
4. Wykonanie przejścia dla pieszych wraz z sygnalizacją świetlną oraz montaż dodatkowych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego np. barier U-12b – zabezpieczających ruch pieszych. Międzyrzecz Międzyrzecz Ciąg DP 3309F (ul. Staszica), w sąsiedztwie Gimnazjum, Liceum i Szkoły Podstawowej
5. Budowa chodnika w sąsiedztwie przejścia dla pieszych oraz wyposażenie przejścia w dodatkowe oznakowanie ostrzegawcze Rokitno Przytoczna W ciągu drogi powiatowej 1326F, w sąsiedztwie Domu Spokojnej Starości.
6. Wykonanie przejścia dla pieszych oraz infrastruktury towarzyszącej w jego sąsiedztwie( skanalizowanie ruchu pieszego), montaż oznakowania ostrzegawczego  Murzynowo Skwierzyna Ciąg DP 1351F, w sąsiedztwie Szkoły i Świetlicy Wiejskiej.
7. Budowa chodnika.  Lutol Suchy Trzciel W ciągu drogi powiatowej DP 1213F, między skrzyżowaniem z Drogą Krajową Nr 92 i cmentarzem.
8. Odseparowanie ruchu pieszego od ruchu kołowego pojazdów, między skrzyżowaniami ulic: Świerczewskiego i Spokojnej z ul. Konstytucji 3 Maja Międzyrzecz Międzyrzecz W ciągu drogi powiatowej 1213F, między skrzyżowaniami z ul. Świerczewskiego i Spokojnej.

5. Cel i uzasadnienie realizacji zadania:

Głównym celem i założeniem stawianym wobec Programu jest zapewnienie bezpiecznego przejścia pieszym przez ciągi komunikacyjne oraz spowolnienie prędkości poruszających się pojazdów w strefie peryferyjnej miejscowości, przed wjazdem w obszar zabudowany miejscowości.

6. Ryzyka związane z realizacją inwestycji (np. brak środków finansowych, brak możliwości wyłonienia wykonawcy itp.):

Przekroczenie wysokości zabezpieczonych środków finansowych na realizacje wszystkich zaplanowanych zadań inwestycyjnych.

 

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu - Program Szwajcarski: http://www.miedzyrzecz.zdp.bip.net.pl/?c=432

  • 1 - Kalsko

  • 2 - Pszczew

  • 3,4,8 - Międzyrzecz

  • 5 - Rokitno

  • 6 - Skwierzyna

  • 7 - Lutol Suchy