Partnerzy

projekt współfinansowany przez szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi unii europejskiej

Project supported by a grant from switzerland through the swiss contribution to the enlarged european union

Powiat wysokomazowiecki

 

Skrócony opis zadania inwestycyjnego

 

Nr kolejny inwestycji Rodzaj inwestycji (np. wybudowanie przejścia dla pieszych) Miejscowość Gmina Lokalizacja
(podanie nr drogi powiatowej, podanie punktu odniesienia np. przy szkole podstawowej nr)
1. Wybudowanie przejścia dla pieszych z oświe- tleniem, barier ochronnych, zatok postojowych, chodników, oznakowanie poziome i pionowe. Wyszonki Kościelne Klukowo Droga powiatowa nr 2090B przy szkole podstawowej.
2. Wybudowanie przejścia dla pieszych z oświetleniem, barier ochronnych, oznakowanie poziome i pionowe. Jabłonka Kościelna Wysokie Mazowieckie Droga powiatowa nr 2057B przy szkole podstawowej i gimnazjum.
3. Wybudowanie przejścia dla pieszych z oświe- tleniem, barier ochronnych, oznakowanie poziome i pionowe. Przebudowa zatoki autobusowej z wykonaniem murka oporowego. Dąbrowa Moczydły Szepietowo Droga powiatowa nr 2077B przy szkole podstawowej.
4. Wybudowanie 2 przejść dla pieszych z oświe- tleniem, barier ochronnych, oznakowanie poziome i pionowe. Jabłoń Kościelna Nowe Piekuty Droga powiatowa nr 2064B przy szkole podstawowej i gimnazjum.
5. Wybudowanie przejścia dla pieszych z oświe- tleniem, zatoki postojowej, chodników, barier ochronnych, oznakowanie poziome i pionowe. Sokoły Sokoły Droga powiatowa nr 2053B przy szkole podstawowej i gimnazjum.
6. Wybudowanie 2 przejść dla pieszych z oświe- tleniem, barier energochłonnych i ochronnych, oznakowanie poziome i pionowe. Kulesze Kościelne Kulesze Kościelne Droga powiatowa nr 2052B i 2041B przy szkole podstawo- wej i gimnazjum.
7. Wybudowanie 2 przejść dla pieszych z oświe- tleniem, chodników, barier ochronnych, oznakowanie poziome i pionowe. Rosochate Kościelne Czyżew Droga powiatowa nr 2072B i 2056B przy szkole podstawowej i gimnazjum.
8. Wybudowanie 2 przejść dla pieszych z oświe- tleniem, barier ochronnych, oznakowanie poziome i pionowe. Ciechanowiec Ciechanowiec Droga powiatowa nr 2077B – ul. Kuczyńska przy gimnazjum.
9. Wybudowanie ciągu pieszego, przejścia dla pieszych, oznakowanie pionowe i poziome Ciechanowiec Ciechanowiec Droga powiatowa nr 2618B – ul. Pałacowa,  przy Muzeum Rolnictwa i restauracji.
10. Wybudowanie zatoki autobusowej, przejścia dla pieszych, oznakowanie pionowe i poziome. Kruszewo Wypychy Sokoły Droga powiatowa nr 2065B przez m. Kruszewo Wypychy.
11. Wybudowanie chodnika, barier,  barieroporęczy, zatoki postojowej. Kobylin Kuleszki Kobylin Borzymy Droga powiatowa nr 2043B za mostem na rzece Ślina i przez m. Kobylin Kuleszki
5. Cel i uzasadnienie realizacji zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na drogach powiatowych, w obrębie szkół i obiektów użyteczności publicznej. Z informacji Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem wynika, że w latach 2009 do 2011 na odcinkach dróg powiatowych objętych projektem „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” współfinansowanym przez S-PPW doszło do 99 kolizji  i 14 wypadków drogowych.
6. Ryzyka związane z realizacją inwestycji (np. brak środków finansowych, brak możliwości wyłonienia wykonawcy itp.):

Nie przewidujemy.
  • 1 - Wyszonki Kościelne

  • 2 - Jabłonka Kościelna

  • 3 - Dąbrowa Moczydły

  • 4 - Jabłoń Kościelna

  • 5 - Sokoły

  • 6 - Kulesze Kościelne

  • 7 - Rosochate Kościelne

  • 8,9 - Ciechanowiec

  • 10 - Kruszewo Wypychy

  • 11 - Kobylin Kuleszki