Partnerzy

projekt współfinansowany przez szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi unii europejskiej

Project supported by a grant from switzerland through the swiss contribution to the enlarged european union

Powiat sulęciński

 

Skrócony opis zadania inwestycyjnego

 

Nr kolejny inwestycji Rodzaj inwestycji (np. wybudowanie przejścia dla pieszych) Miejscowość Gmina Lokalizacja
(podanie nr drogi powiatowej, podanie punktu odniesienia np. przy szkole podstawowej nr)
1. Budowa chodnika, wysp spowalniających ruch oraz przejścia dla pieszych Miechów Sulęcin 1278 F-  wyspy spowalniające ruch na wlotach do miejscowości, chodnik – od wysp spowalniających do istniejącego chodnika, przejście dla pieszych w centrum wsi przy przystanku autobusowym
2. Budowa chodnika , zatoki autobusowej oraz przejścia dla pieszych Kołczyn Krzeszyce 1278 F przy szkole podstawowej w Kołczynie
3. Budowa chodnika przez całą miejscowość, wyspy spowalniającej ruch oraz trzech przejść dla pieszych    Wielowieś Sulęcin 1267F przejście dla pieszych przy sklepie, przy przystanku autobusowym oraz przy skrzyżowaniu, chodnik na całym terenie zabudowanym
4. Budowa  chodnika, zatoki autobusowej oraz    przejścia dla pieszych Prześlice Torzym 1265 F przy sklepie i przystanku autobusowym
5. Budowa  chodnika, zatoki autobusowej  oraz przejścia dla pieszych Rychlik Sulęcin 1265 F przy przystanku autobusowym i placu zabaw
6. Budowa  chodnika oraz przejścia dla pieszych Trzemeszno Sulęcin 1267 F od boiska sportowego do istniejącego chodnika
7. Budowa  chodnika oraz przejścia dla pieszych Zarzyń Sulęcin 1242 F od Kościoła do świetlicy wiejskiej, przejście dla pieszych przy blokach mieszkalnych
5. Cel i uzasadnienie realizacji zadania:  

Celem realizacji w/w inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym mieszkańców poszczególnych miejscowości i kierujących pojazdami poruszających się drogami powiatowymi. Uzasadnienie wprowadzenia inwestycji drogowych jest poprawa infrastruktury drogowej na terenach wiejskich.
6. Ryzyka związane z realizacją inwestycji (np. brak środków finansowych, brak możliwości wyłonienia wykonawcy itp.):

Ryzykiem związanych z realizacją inwestycji będzie  brak środków finansowych ze względu na złożenie ofert przewyższających kwotę przeznaczona w budżecie  lub  brak możliwości wyłonienia wykonawcy na wszystkie przewidziane zadania.
  • 1 - Miechów

  • 2 - Kołczyn

  • 3 - Wielowieś

  • 4 - Prześlice

  • 5 - Rychlik

  • 6 - Trzemeszno

  • 7 - Zarzyń