Partnerzy

projekt współfinansowany przez szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi unii europejskiej

Project supported by a grant from switzerland through the swiss contribution to the enlarged european union

Powiat suwalski

 

Skrócony opis zadania inwestycyjnego

 

Nr kolejny inwestycji Rodzaj inwestycji (np. wybudowanie przejścia dla pieszych) Miejscowość Gmina Lokalizacja
(podanie nr drogi powiatowej, podanie punktu odniesienia np. przy szkole podstawowej nr)
1. Przebudowa przejścia dla pieszych Budowa chodnika wraz z barierami dla pieszych Nowa Wieś Suwałki 1153B przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi
2. Remont chodnika i przebudowa dwóch przejść dla pieszych Przerośl Przerośl 1092B przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Przerośli
3 remont chodnika i wykonanie barier dla pieszych Raczki Raczki okolice cmentarza 

5. Cel i uzasadnienie realizacji zadania:

Celem realizacji w/w inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym mieszkańców i kierujących pojazdami poszczególnych miejscowości poruszających się drogami powiatowymi. Uzasadnieniem realizacji inwestycji drogowych jest poprawa infrastruktury drogowej.

6. Ryzyka związane z realizacją inwestycji (np. brak środków finansowych, brak możliwości wyłonienia wykonawcy itp.):

Ryzykiem związanym z realizacją inwestycji będzie brak możliwości wyłonienia wykonawcy.

  • 1 - Nowa Wieś

  • 3 - Raczki