Partnerzy

projekt współfinansowany przez szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi unii europejskiej

Project supported by a grant from switzerland through the swiss contribution to the enlarged european union

Szwajcarski Instytut Policji

Z ramienia strony szwajcarskiej realizację projektu wspomaga Partner – Szwajcarski Instytut Policji w Neuchâtel

Szwajcarski Instytut Policji

Szwajcarski Instytut Policji (SIP) jest krajowym centrum szkolenia i edukacji szwajcarskich sił policyjnych oraz prowadzi w trzech językach, wszystkie szkolenia dla wyższych oficerow policji i specjalistów policyjnych. Z tego też powodu Instytut pełni wiodącą role w kontaktach międzynarodowych i odpowiada za szkolenia pomiędzy policją szwajcarską i policjami z innych krajów, tak samo jak w przypadku współpracy policyjnej na szczeblu krajowym pomiędzy Konfederacją, a innymi krajami. W ten sposób właśnie SIP dziala jako pośrednik w projekcie KIK 76. Oferując ze swojej strony koordynację wszystkich dzialań prowadzonych dla Polski przez Szwajcarię oraz zapewniając prefinansowanie różnych działan prowadzonych w Szwajcarii pod auspicjami Szwajcarskiej Agencji Rozwoju i Wspólpracy. Szczegóły dotyczące działań SIP w ramach projektu KIK 76 sa zwarte w Umowie partnerskiej zawartej pomiędzy Komendą Główną Policji i Szwajcarskim Instytutem Policji podpisanej 15.11.2012 r.

Link do strony Instytutu: http://www.institut-police.ch/

Z dniem 17 lipca 2014 r. Szwajcarski Instytut Policji przestał pełnić rolę partnera projektu z uwagi na konieczność zaangażowania sił i środków w bieżącą pracę jednostki.

Nowym partnerem projektu zostanie Szwajcarska Agencja Rozwoju i Współpracy.