Partnerzy

projekt współfinansowany przez szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi unii europejskiej

Project supported by a grant from switzerland through the swiss contribution to the enlarged european union

Powiat wyszkowski

W ramach projektu na terenie powiatu wyszkowskiego zostanie zrealizowanych 5 inwestycji poprawiających bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Szczegółowe informacje nt. przetargu dostępne są tu: http://www.bip.powiat-wyszkowski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=2862

Projekty wszystkich inwestycji zostały przygotowane we współpracy z ekspertami strony szwajcarskiej. Podczas III wizyty studyjnej we wrześniu 2014 r. na terenie powiatu odbyła się wizja lokalna wszystkich inwestycji, następnie po oszacowaniu wartości zaplanowanych prac wytypowano zadania które zostaną zrealizowane.

Nr kolejny inwestycji Rodzaj inwestycji (np. wybudowanie przejścia dla pieszych) Miejscowość Gmina Lokalizacja
(podanie nr drogi powiatowej, podanie punktu odniesienia np. przy szkole podstawowej nr)
1. Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 4410W i drogi powiatowej 4413W w rejonie szkoły w miejscowości Wola Mystkowska wraz z nową organizacją ruchu i elementami BRD. Wola Mystkowska Somianka Szkoła podstawowa  
2. Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 4403W z drogą gminną wraz z nową organizacją ruchu i elementami BRD. Białebłoto Kobyla Brańszczyk Szkoła podstawowa  
3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na drodze powiatowej Nr 1811W wraz z nową organizacją ruchu i elementami BRD. Zabrodzie Zabrodzie

Przedszkole
Szkoła
Urząd Gminy

4.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 4407W z drogą gminą wraz z nową organizacją ruchu i elementami BRD.

Rząśnik Rząśnik Urząd Gminy
5. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych i rowerzystów poprzez wykonanie zatok autobusowych, budowy chodników i przejść dla pieszych wraz z nową organizacją ruchu i elementami BRD na DP Nr 4408W. Leszczydół Nowiny Wyszków Przystanek komunikacji publicznej

5. Cel i uzasadnienie realizacji zadania:

Osiągnięcie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego:
- pieszych, w szczególności dzieci i osób starszych,
- rowerzystów
w obrębie skrzyżowań, przejść dla pieszych, szkół, przedszkoli oraz przystanków komunikacji publicznej na odcinkach dróg powiatowych o dużym natężeniu ruchu pojazdów mechanicznych.

6. Ryzyka związane z realizacją inwestycji (np. brak środków finansowych, brak możliwości wyłonienia wykonawcy itp.):

Szczegółowy zakres prac zgodnie z Załącznikiem Nr 1 – 5 zadań inwestycyjnych. 
 • Wola Mystkowska - stan przed inwestycją
  Wola Mystkowska - stan przed inwestycją
 • Wola Mystkowska - stan po inwestycji
  Wola Mystkowska - stan po inwestycji
 • Wola Mystkowska - stan po inwestycji
  Wola Mystkowska - stan po inwestycji
 • 1 - Wola Mystkowska

 • Białebłoto Kobyla - stan przed inwestycją
  Białebłoto Kobyla - stan przed inwestycją
 • Białebłoto Kobyla - stan po inwestycji
  Białebłoto Kobyla - stan po inwestycji
 • Białebłoto Kobyla - stan po inwestycji
  Białebłoto Kobyla - stan po inwestycji
 • 2 - Białebłoto Kobyla

 • Zabrodzie - stan przed inwestycją
  Zabrodzie - stan przed inwestycją
 • Zabrodzie - stan po inwestycji
  Zabrodzie - stan po inwestycji
 • Zabrodzie - stan po inwestycji
  Zabrodzie - stan po inwestycji
 • 3 - Zabrodzie

 • Rząśnik - stan przed inwestycją
  Rząśnik - stan przed inwestycją
 • Rząśnik - stan po inwestycji
  Rząśnik - stan po inwestycji
 • 4 - Rząśnik

 • Leszczydół Nowiny - stan przed inwestycją
  Leszczydół Nowiny - stan przed inwestycją
 • Leszczydół Nowiny - w trakcie inwestycji
  Leszczydół Nowiny - w trakcie inwestycji
 • Leszczydół Nowiny - stan po inwestycji
  Leszczydół Nowiny - stan po inwestycji
 • 5 - Leszczydół Nowiny